سپید مرکز مشاوره درسی کنکور - صفحه 34

-

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان فارس یکی از مهم ترین رویدادهای آموزشی در سطح مدارس استان فارس. ثبت نام آزمون تیزهوشان استان فارس نیز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تیزهوشان کشور برای ورود دانش آموزان به این مدارس انجام می گیرد.

برای ورود به مدارس تیزهوشان استان فارس نیز به مانند سایر استان ها آزمونی تحت عنوان آزمون مدارس تیزهوشان برگزار می گردد که دانش آموزان در صورت داشتن شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان میتوانند در این آزمون شرکت نموده و شانس خود را برای ورود به مدارس تیزهوشان امتحان کنند.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون تیزهوشان استان فارس، آزمون تیزهوشان، تیزهوشان استان فارس، مشاوره تحصیلی، مشاوره تخصصی سپید ,
تاريخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 | 9:36 | نویسنده : سپید |

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قزوین یکی از مهم ترین رویدادهای آموزشی در سطح مدارس استان قزوین. ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قزوین نیز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تیزهوشان کشور برای ورود دانش آموزان به این مدارس انجام می گیرد.

برای ورود به مدارس تیزهوشان استان قزوین نیز به مانند سایر استان ها آزمونی تحت عنوان آزمون مدارس تیزهوشان برگزار می گردد که دانش آموزان در صورت داشتن شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان میتوانند در این آزمون شرکت نموده و شانس خود را برای ورود به مدارس تیزهوشان امتحان کنند.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قزوین، أزمون تیزهوشان، تیزهوشان قزوینَ، مشاوره تحصیلیَ، مشاوره تخصصی سپید ,
تاريخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 | 9:13 | نویسنده : سپید |

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قم یکی از مهم ترین رویدادهای آموزشی در سطح مدارس استان قم. ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قم نیز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تیزهوشان کشور برای ورود دانش آموزان به این مدارس انجام می گیرد.

برای ورود به مدارس تیزهوشان استان قم نیز به مانند سایر استان ها آزمونی تحت عنوان آزمون مدارس تیزهوشان برگزار می گردد که دانش آموزان در صورت داشتن شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان میتوانند در این آزمون شرکت نموده و شانس خود را برای ورود به مدارس تیزهوشان امتحان کنند.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قم ، آزمون تیزهوشان، تیزهوشان قم، مشاوره تحصیلی تلفنیَ، مشاوره تخصصی سپید ,
تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 | 20:11 | نویسنده : سپید |

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان یکی از مهم ترین رویدادهای آموزشی در سطح مدارس استان هرمزگان. ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان نیز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تیزهوشان کشور برای ورود دانش آموزان به این مدارس انجام می گیرد.

برای ورود به مدارس تیزهوشان استان هرمزگان نیز به مانند سایر استان ها آزمونی تحت عنوان آزمون مدارس تیزهوشان برگزار می گردد که دانش آموزان در صورت داشتن شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان میتوانند در این آزمون شرکت نموده و شانس خود را برای ورود به مدارس تیزهوشان امتحان کنند.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان ، آزمون تیزهوشان، تیزهوشان هرمزگان، مشاوره تحصیلیَ، مشاوره تخصصی سپید ,
تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 | 19:56 | نویسنده : سپید |

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان یکی از مهم ترین رویدادهای آموزشی در سطح مدارس استان همدان. ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان نیز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تیزهوشان کشور برای ورود دانش آموزان به این مدارس انجام می گیرد.

برای ورود به مدارس تیزهوشان استان همدان نیز به مانند سایر استان ها آزمونی تحت عنوان آزمون مدارس تیزهوشان برگزار می گردد که دانش آموزان در صورت داشتن شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان میتوانند در این آزمون شرکت نموده و شانس خود را برای ورود به مدارس تیزهوشان امتحان کنند.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان، آزمون تیزهوشان، تیزهوشان همدان، مشاوره تحصیلیَ، مشاوره تخصصی سپید ,
تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 | 19:41 | نویسنده : سپید |

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد یکی از مهم ترین رویدادهای آموزشی در سطح مدارس استان یزد. ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد نیز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تیزهوشان کشور برای ورود دانش آموزان به این مدارس انجام می گیرد.

برای ورود به مدارس تیزهوشان استان یزد نیز به مانند سایر استان ها آزمونی تحت عنوان آزمون مدارس تیزهوشان برگزار می گردد که دانش آموزان در صورت داشتن شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان میتوانند در این آزمون شرکت نموده و شانس خود را برای ورود به مدارس تیزهوشان امتحان کنند.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد، آزمون تیزهوشان، ثبت نام تیزهوشان یزد، مشاوره تحصیلیَ، مشاوره تخصصی سپید ,
تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 | 19:25 | نویسنده : سپید |

پس از اینکه آزمون دکتری پزشکی دانشگاه آزاد و سراسری ادغام گردید اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت برای تمامی داوطلبان امری مهم به حساب آمده است. در زمینه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام و موارد مختلفی مورد سوال می باشد که در این مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت، آزمون دکتری وزارت بهداشت، ثبت نام آزمون دکتری، مشاوره تخصصی سپید ,
تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 | 19:09 | نویسنده : سپید |

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به جهت بازار کار و همچنین جایگاه خوب رشته های آن در جامعه همواره یکی از آزمون های سخت به حساب می آید. ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در واقع اولین مرحله برای شرکت در این آزمون می باشد. در این مقاله به بیان شرایط و ضوابطی که برای این ثبت نام وجود دارد توضیحاتی ارائه خواهیم نمود.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارشناسی ارشد، مشاوره سپید ,
تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 | 18:52 | نویسنده : سپید |

ثبت نام آزمون نمونه دولتی در میان ثبت نام های مختلف مدارس از جمله مهمترین انها به حساب می آید به گونه ای که همه ساله تعداد قابل توجهی از دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد. به همین جهت اطلاع از شرایط ، ضوابط ، زمانبندی و سایر موارد مرتبط با ثبت نام آزمون نمونه دولتی از موارد مهمی به حساب می آید که داوطلبان بایستی برای تمامی آنها اطلاعات دقیق را بدست اورد. به جهت همین اهمیت در ادامه این مقاله در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهیم نمود که امید است مورد توجه و استفاده داوطلبان قرار گیرد.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون نمونه دولتی، آزمون نمونه دولتی، ثبت نام نمونه دولتی، مشاوره تحصیلی تلفنی، مشاوره تخصصی سپید ,
تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 | 18:35 | نویسنده : سپید |

مدارس نمونه دولتی آذربایجان شرقی بر اساس رویه سال های قبل ، برای سالتحصیلی جدید نیز از میان متقاضیان تحصیل در این مدارس ثبت نام بعمل می آورد. ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی در دو پایه تحصیلی هفتم و دهم انجام می گیرد و دانش آموزان می توانند با اطلاع از شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتیتبریز در این آزمون شرکت نمایند.ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی، آزمون نمونه دولتی، نمونه دولتی آذربایجان شرقی، مشاوره سپید ,
تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 | 18:19 | نویسنده : سپید |